Odpowiedzi

2009-05-05T18:04:30+02:00
R=3
H=6

V=pi*r-kwadrat*H
V=pi* 9*6
V=54pi
1 1 1