Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Dyd
  • Początkujący
2009-11-12T18:23:54+01:00
Grzyby to organizmy plechowe najczęściej występujące na lądzie. Znane są gatunki wodne i spotykamy je w powietrzu w postaci zarodników.
Potrzebują do życia odpowiedniej wilgotności, temperatury (15-30oC), podłoża z dostatkiem materii organicznej. Ciało grzybów składa się z nitkowatych części nazywanych strzępkami.
Grzyby dzielimy na pięć klas:
-pra grzyby
-glonowce
-workowce
-podstawczaki
-grzyby niedoskonałe
Workowce - są bardzo liczną grupą (ok. 30000 gatunków) występującą na różnych podłożach. Przedstawicielami są: drożdze, kropidlaki, pędzlak, smardz, buławinka czerwona, trufla. Ich strzępki mają postać nitkową (wyjątek stanowią drożdżaki posiadające komórki owalne), są wielokomórkowe, podzielone ścianami poprzecznymi z perforacją. Wytwarzają owocniki o kształtach miseczek, kul, butelek, konsoli. Rozmnażają się bezpłciowo przy pomocy: zarodników konidialnych, zarodników workowych i płciowo.
Podstawczaki - to bardzo pospolite grzyby, występujące we wszystkich biocenozach. Przedstawicielami są np.: borowik, muchomor czerwony, rydz, pieczarka polna, krowiak podwinięty, rdza źdźbłowa. Posiadają strzępki nitkowe, rozgałęzione, wielokomórkowe, podzielone ścianami poprzecznymi z perforacją. Tworzą najczęściej owocniki kapeluszowe, owalne, miseczkowe. Rozmnażają się przez zarodniki podstawkowe.
Glonowce – (inaczej pleśniaki) posiadają zwykle bardzo dobrze rozwiniętą grzybnie. Składa się ona z jednej wielokomórkowej komórki, często mocno rozgałęzionej, są komórczakami. Pod względem budowy grzybni glonowce przypominają pewne glony. Większość glonowców przystosowane jest do życia na lądzie, a tylko niewielka grupa przystosowała się do życia wodnego. Rozmnażanie najczęściej bezpłciowe.Pozdro
3 5 3
2009-11-12T18:39:49+01:00
Glon oddziałujący z grzybem to porost . Oddziaływują w ten sposób że glon pobiera od grzyba wode i sole mineralne, a grzyb od glonu związki organiczne powstałe w procesie fotosyntezy. I tak razem sobie zyja tworząc porost
4 5 4
2009-11-12T21:44:57+01:00
W związkach glony dostarczają organizmom gospodarzy produkty procesu fotosyntezy. glon pobiera od grzyba wode i sole mineralne, a grzyb od glonu związki organiczne powstałe w procesie fotosyntezy.
4 5 4