Pilne...
1.Korona ma objętość 100 cm3, i mase 1700g. Korzystajac z danych w tabeli, sprawdz czy korona jest ze zlota.
Zloto - 19300 (kg/m3)

2. Wykonujac odpowiednie obliczenia wyraz w kg/m3 gestosc zlota rowna 19,30g/cm3.

3.Wykonujac odpowiednie obliczenia wyraz gestosc nafty rowna 810kg/m3 w gramach na centymetr szescienny.

cm3 - centymetrów sześciennych
m3 - metrów sześciennych

Jak cos te powyższe to: Świat Fizyki, 1 gimnazjum strona 40, zadanie 3,4,5

2

Odpowiedzi

2009-11-12T18:30:25+01:00
1. "ro"=m:v "ro"=1700g:100cm3=17g/cm3
Korona nie jest wykonana ze złota
2.19,30g/cm3 = 0,1930kg/m3
3.810kg/m3=810000g/cm3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:37:08+01:00
Zad.1
Dane: szukane: Wzor:
m=1700g ę=? ę=m/V
V=100cm3
rozw.: ę=m/V (g/cm3)
ę=1700/100
ę=17g/cm3
odp.: korona nie jest wykonana ze złota.
zad.2
19,30g/cm3=19,30*1kg/1000*1000000/1m3=19,30*1000kg/m3=19300kg/m3
zad.3
810kg/m3=810*1000g/1000000cm3=810*1/1000g/cm3=0,81g/cm3