Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:41:20+01:00
Wygląd: czterdziestokilkuletni człowiek, potężnej budowy ciała, golił wąsy i głowę.
Charakterystyka: Herhor był człowiekiem małomównym i zamkniętym w sobie. Rzadko kto mógł poznać, co kapłan naprawdę myśli i co zamierza. Był człowiekiem niezwykle mądrym. Wszelkie wydarzenia poddawał wnikliwej analizie. Sąd o ludziach miał jasny i trzeźwy, rzec można- obiektywny, ponieważ nie zakłócały go żadne uczucia. Ten niedostatek uczuć, choćby tak najzwyklejszych jak życzliwość czy sympatia, powodował, że Herhor mistrzowsko manipulował ludzi:spełniali jego wolę myśląc,że działają samodzielnie. Był jak aktor teatru lalek, który porusza sznury marionetek. Najlepszym przykładem manipulacji jest sam Ramzes:książę sądził, że to on ustalił dzień ataku na świątynie, podczas gdy tak naprawdę starannie wybrał go Herhor- dzień zaćmienia słońca. Był to człowiek o żelaznym charakterze- systematyczny i konsekwentny dążył do celu, jakim było przejęcie władzy. Sam pozostał w cieniu- inni torowali mu drogę do tronu: Pentuer, który pełnił przy następcy tronu podejrzaną, podwójną rolę;doradcy i manipulatora; Mefres, który wejście do Labiryntu przepłacił życiem; również Hebron, która w "odpowiedniej" chwili wezwała Ramzesa do siebie. Trudno darzyć Herhora sympatią, biorąc pod uwagę jego metody działania, ale też trudno oprzeć się wrażeniu, że on jeden rozumie interes państwa, rację stanu stawia na pierwszym miejscu i przez całej swej bezwzględności wobec ludzi- kocha Egipt. Dosłownie osiągnął swój cel po trupach.
30 1 30