Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:37:46+01:00
Kazanie na górze wygłosił Jezus Chrystus podczas służby w Galilei. Zapisane są one w Ewangelii św. Mateusza. Cztery błogosławieństwa powtarza Ewangelia Mateusza łącząc je z czterema ''napomnieniami'', które pomija święty Mateusz.
Fragment ten nazywany jest czasem podnoszeniem nizin.
Jezus wypowiedział dziewięć zdań zaczynających się od słowa "błogosławieni". Dziewiąte błogosławieństwo jest pomijane lub łączone z ósmym.
Oto one:
1.Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
2.Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
3.Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.
4.Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
5.Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
6.Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.
7.Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
8.Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.
9.Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.