Odpowiedzi

2009-05-05T18:26:34+02:00
Śmiech to zdrowie. Zgadzam się z tą tezą. Chcę jednak pokazać, że śmiech może być nie tylko lekarzem, ale także nauczycielem. Śmiech daje nam możliwość nowego spoj­rzenia na metodykę katechetyki. Analizując humor i dowcip, penetrując kabaretowe sce­ny, możemy nie tylko odprężyć się, by zna­leźć więcej sił do pracy, ale możemy także uczyć się na dobrych przykładach, jak lepiej katechizować. Myślę, że ten artykuł pomoże znaleźć nowe inspiracje w zmaganiu się z wielkim problemem polskiej katechezy -obojętnością i marazmem uczniów.

Śmiech to zdrowiee.. ale czy lekarstwoo tegoo to nie wiem ..:(