Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:58:41+01:00
1.
Dawid :
-ostatecznie zjednoczył wszystkie plemiona izraelskie i rozpoczął podbój sąsiednich terytoriów.
- Zdobył Jerozolimę, którą uczynił stolicą kraju.
Salomon :
-skupił się on na umacnianiu państwa,
-w Jerozolimie zbudował wielką świątynie poświęcono Jahwe- jedynemu Bogu Izraelitów.

2.Najważniejszą przyczyną rozpadu Królestwa Izraela było to, że po śmierci Salomona zostało ono podzielone na Judę i Izrael.
7 3 7