A(6,2)
b(-4,-2)
c(2,6)

1oblicz pole powieszchni pola ABC
2 oblicz obwód trójkąta
3 napisz równanie prostej przechodzącej przez punkt AB
4 napisz równanie wysokaści opuszczonej z wierzchołka C
5 napisz równanie środkowej opuszczonej z wierzchołka B
6 oblicz odległość punktu C od prostej AB
7 wyznacz miary kąta pomiedzy ptostymi AB i AS

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:55:58+01:00
1.p= (8x10) - (4x4/2 +4x10/2 + 8x6/2) = 80- (8+20+24)= 80 - 53 = 28
P=28
2.AB² = 4² + 10²
AB² = 16 +100
AB²= 116
AB= 4 pierwiastki z 29

BC²=6²+8²
BC²= 36+64
BC²= 100
BC= 10

CA²= 4²+4²
CA²= 16+16
CA²=32
CA²=4 pierwiastki z 2

Ob = AB + BC + CA
Ob= 2 pierwiastki z 29 + 10 + 4 pierwiastki z 2
1 1 1