Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:40:29+01:00
1.W pewnej szkole w pierwszym semestrze nauki
w zajęciach koła matematycznego uczestniczyła trzecia częśc liczby uczniów klas ósmych. W drugim semestrze liczba uczniów tego koła zwiększyła się o 5% i wówczas było ich mniej niż 28 osób. Ile uczniów było w klasach ósmych w pierwszym semestrze?(Podaj dokładną liczbe osób.)

2. Cena pewnego towaru wzrosła o 10%, a następnie zmalała o 10%. Czy cena końcowa była równa cenie początkowej?

3.oblicz 120 % liczby 65

2009-11-12T19:49:46+01:00
1. Cenę pewnego towaru najpierw obniżono o 20%, a następnie podniesiono o 20%. Czy cena początkowa jest równa końcowej?
2. Cenę pewnego towaru podniesiono najpierw o 10% a później o 20%. O jaki procent należy jednorazowo podnieśc cenę towaru by otrzymac ten sam efekt?
3. Na wycieczkę szkolną pojechało 24 uczniów, co stanowi 80%. Ile uczniów liczy ta klasa?