Łódź płynie w dół rzeki z prędkością 14 km/h względem brzegów a w góreę rzeki z prędkością 12 km/h. Z jaką prędkością względem wody płynęłaby ta łódż po jeziorze? Jaka jest prędkość wody w rzece względem brzegu?
ZADANIE NA JUTRO !!!!

; ))))

1

Odpowiedzi

2009-11-13T19:50:24+01:00
V₁+v₂=14km/h w dół rzeki
v₁-v₂=12km/h w górę rzeki
dodajemy stronami
2v₁=26km/h
v₁=13km/h
v₂=1km/h prędkość wody