Odpowiedzi

2009-11-12T18:47:55+01:00
A)spalanie całkowite pentanu:

C5H12 + 8O2 = 5CO2 + 6H2O

b)2 C6H14 + 13O2 --> 12CO + 14H2O

c)Wzór dekanu to C10H22

W spalaniu niecałkowitym produktem jest węgiel.

czyli:
C10H22 + 11/2O2 -> 10C + 11H2O

Aby się pozbyć ułamka mnożymy współczynniki razy 2 i otrzymujemy:
2C10H22 + 11O2 -> 20C + 22H2O
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:49:34+01:00
A) pentan C₅H₁₂
C₅H₁₂ + 8 O₂ ----> 5CO₂ + 6H₂O
b) heksan C₆H₁₄
2C₆H₁₄ + 13 O₂ -----> 12CO + 14H₂O
c) dekan C₁₀H₂₂
2C₁₀H₂₂ + 11 O₂ ----> 20 C + 22H₂O

Proszę bardzo, pozdrawiam ;]