Odpowiedzi

2009-11-12T18:45:12+01:00
2009-11-12T18:48:20+01:00
50km z prędkością 100km/h czyli jechał 30 min.
50km z prędkością 90km/h czyli 75 min
75 - 30 = 45
Łamiąc przepisy zaoszczędził 45 minut
2009-11-12T18:48:27+01:00
T - czas jazdy = s/v
s - droga
v - prędkość
t₁ = s₁/v₁ = 50/100 = 0,5h
t₂ = s₂/v₂ = 50/90 = 0,56h
t₂ - t₁ = 0,56 - 0,5 = 0,06h = 216 s = 3,6min