Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym zawarto
sformułowanie „…wyciągamy do was ręce oraz udzielamy przebaczenia i prosimy o
wybaczenie…” zostało wydane:
a. z okazji wyboru Josepha Ratzingera na papieża Benedykta XVI
b. beatyfikacji papieża Piusa X
c. pierwszej wizyty Jana Pawła II w Polsce
d. spotkania premierów Polski i Niemiec w Krzyżowej


Zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu 65% mandatów w wyborach do nowego Sejmu
mieli uzyskać przedstawiciele ugrupowań politycznych skupionych w PRON, należały
do nich:
a. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
b. Związek Katolicko-Społeczny
c. Unia Chrześcijańsko-Społeczna
d. Stowarzyszenie „PAX”

2

Odpowiedzi

2009-11-12T18:45:40+01:00
Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich, w którym zawarto
sformułowanie „…wyciągamy do was ręce oraz udzielamy przebaczenia i prosimy o
wybaczenie…” zostało wydane w czasie beatyfikacji Piusa X
2009-11-12T20:17:20+01:00