Tabelka przedstawia wykaz ocen z matematyki.
ocena liczba uczniów
6 0
5 3
4 12
3 24
2 18
1 3

Oblicz prawdopodobienstwo,że wylosowana osoba:
a)ma co najmniej trójkę
b)nie ma trójki ani czwórki
c)ma co najwyżej 2
d)ma 6
e)nie ma 6
f)ma parzystą ocenę
g)Losujemy dwie osoby,oblicz prawdopodobieństwo że:
A-zadna z osób nie ma jedynki
B-jedna z osob ma piątkę
C-obie osoby mają co najmniej czwórkę
Proszę o rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2009-11-12T19:01:41+01:00
A.) (24 + 12 + 3 ) :(24+12 + 3 + 18 + 3) = 39/60 = 13/20 = 65%

b.)(3+18+3) : 60 = 24/60 = 2/5 = 40%

c.) (18 + 3) : 60 = 21 : 60 = 7/20 = 35%

d.) 0 : 60 = 0 = 0%

e.) 60 :60 = 1 = 100%

f.) (18 + 12) : 60 = 30 : 60 = 1/2 = 50%

g.) Ω = C²₆₀ = 60! : 58! 2! = 59 * 30 = 1770

A = C²₅₇ = 57! : 55! 2! = 28 * 57 = 1596
P(A) = 1596/1770 ≈ 90%

B = C¹₃ * C¹₅₇ = 3! : 2! * 57! : 56! = 57 * 3 = 171
P(B) = 171/1770 ≈ 10%

C= C²₁₅ = 15! : 13! * 2! = 7 * 15 = 105
P(C) = 105/1770 ≈ 6%