Odpowiedzi

2010-11-04T15:25:09+01:00

Witaj :)

dane: v₁=80km/h,  v₂=20km/h,  |AB|=|BA|=s, wzory: s=v*t -----> t=s/v

szukane: vśr=v

--------------------------------------------------------

v = Δs/Δt........Δs=2s........Δt=t₁+t₂.....t₁=s/v₁........t₂=s/v₂

v = 2s/[s/v₁ + s/v₂] = 2s/[s(v₁+v₂)/v₁v₂] = 2s*v₁v₂/[s(v₁+v₂)] =

v = 2v₁v2/[v₁+v₂] = 2*80km/h*20km/h /100km/h = 32km/h

Szukana średnia szybkość motocyklisty wynosiła 32km/h.

 

Semper in altum........................pozdrawiam :)

3 3 3