Odpowiedzi

2009-11-12T19:03:41+01:00
Gaz w naczyniu zajmuje natychmiast cała objętość niezależnie od jego ilości.
Nie posiada on więc własnego kształtu. Gaz jest ściśliwy. Im mniejsza jest objętość tej samej ilości gazu, tym trudniej go ścisnąć i trzeba działać coraz większą siłą.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:04:40+01:00
Gaz płynny jest to mieszanina węglowodorów głównie propanu i butanu. W normalnych warunkach atmosferycznych występują one w postaci gazowej, zamieniając się jednak w ciecz już pod względnie niewielkim ciśnieniem. Tej właściwości "gaz płynny" zawdzięcza swoją nazwę.
Gaz płynny wrze w temperaturze - 40°C czysty propan, -1,50°C czysty butan. W stanie ciekłym jest substancją nietrwałą po wydostaniu się z pojemnika gwałtownie paruje pobierając ciepło z otoczenia. W postaci gazowej gaz płynny jest prawie dwukrotnie cięższy od powietrza, gromadzi się tuż przy ziemi i tworzy mieszaninę wybuchową.