Dany jest prostokąt a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Długosc boku c to 90% długości boku a. Długosc boku d to 120% długości boku b. Oblicz ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d.

1

Odpowiedzi

2009-05-05T20:42:41+02:00
Pole prostokąta o bokach a b= ab
dł. boku c=0,9a
dł.boku d= 1,2b
Pole prostokąta o bokach c d =0,9a*1,2b
P=1,08ab
czyli 108%