Odpowiedzi

2009-11-12T18:53:20+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T18:53:11+01:00
2009-11-12T18:53:41+01:00
Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub snieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody :
 ze stanu stałego w ciekły - topnienie
 ze stanu ciekłego w stały - krzepnięcie
 ze stanu ciekłego w gazowy - parowanie
 ze stanu gazowego w ciekły - skraplanie
 ze stanu stałego w gazowy - sublimacja
 ze stanu gazowego w stały - resublimacja
są 3 stany skupienia wody
{ciekły}
{gazowy}
{stały}