Odpowiedzi

2009-11-12T19:06:01+01:00

Filozofia grecka
W starożytności powstało pojęcie filozofii – jako umiłowania mądrości (od greckich słów philein – lubić, kochać, sophis – mądrość). Twórcą terminu był Pitagoras. Grecy uważali, że filozofia przybliża człowieka do tego, co boskie, bowiem jest boską wiedzą.

W starożytnej filozofii wyróżniamy pięć okresów:
# naturalistyczny, z dominacją filozofii przyrody (Tales z Miletu, Anaksymander z Miletu, Heraklit z Efezu, Ksenofanes) i pigatorejczykami;
# humanistyczny, jako okres działalności sofistów i Sokratesa;
# okres tzw. wielkich syntez, z najwybitniejszymi nazwiskami epoki – Platonem i Arystotelesem;
# okres szkół hellenistycznych, czyli szkół stoików, epikurejczyków, sceptyków oraz szkoły eklektycznej;
# religijny, czyi tzw. neoplatonizm.
2009-11-12T19:10:26+01:00
1.Początki filozofii.
Początek filozofii dali myśliciele żyjący w VIw.p.n.e. w Jonii,stąd nazywa się ich"filozofami przyrody jońskiej".Starali się oni zrozumieć,co kryje się za zmiennościa rzeczy,na jakie podstawowe a niezmienne elementy można"rozłożyć" rzeczywistość.
2.Filozofowie przyrody jońskiej
*Tales z Miletu-twierdził że podstawą("zasadą")wszechświata jest woda.Już w tamtych czasach wiedział że woda daje życie i ma trzy stany skupienia.
*Anaksymander z Miletu-uczeń Talesa,uważał że świat powstał z pramaterii wiecznej i nieokreślonej,apeiron(sprzeczności)
*Anaksymenes z Miletu-uczeń Anaksymandera,stwierdził zę powietrze było pramaterią(praprzyczyna rzeczywistości)
*Heraklit z Efezu-Stwierdził że świat powstał z ognia,oraz że w przyrodzie występuje ruch"panta rhei"-wszystko płynie
3.Filozofowie Grecji właściwej
*Demokryt z Abdery-twórca atomu,stwierdził że atom jest niepodzielny
*Sokrates-nie wykładał swoich poglądów na piśmie,był ubogi nie brał pieniędzy za naukę,uważał że istnieje dobro absolutne,jego słynne powiedzenie:''Wiem,że nic nie wiem"
*Platon-(427-347 p.n.e.)uczeń Sokratesa,był twórcą niezwykle orginalnej i fascynującej filozofii,
*Arystoteles-(384-322 p.n.e.)uczeń Platona,wielki mistrz filozofii europejskiej i arabskiego średniowiecza,