W encyklopedii która ma 600 stron stosunek liczby stron zawierających ilustracje do liczby storn bez ilustracji wynosi 5:7. Na ilu stronach tej encyklopedii znajdują się ilustracje?

W dwóch kilogramach wody rozpuszczono pół kilograma soli.Jakie jest stężenie procentowe soli w tym roztworze? Ile wyniesie to stężenie, gdy do tego roztworu dodamy 1kg wody? A ile kilogramów soli należy dodać do pierwszego roztworu aby otrzymać roztwór w którym stosunek ilości soli do ilości wody wynosi 1:3?

Zmieszano 2kg piętnastoprocentowego roztworu soli z 3kg dziesięcioprocentowego roztworu soli. Jaki jest stosunek ilości soli do ilości wody w otrzymanym roztworze?

2

Odpowiedzi

2009-11-12T19:08:52+01:00
5/12 * 600 = 250 stron jest bez ilustracji, bo wszystkich stron jest jakies 12x, a tych bez ilustracji jest 5x.

0,5/2,5 * 100% = 20% ----- 2,5 bo całkowita masa roztworu wynosi 2,5kg

0,5/3 * 100% = 16,66666 %

Trzeba dodać 0,83333 kg, bo stosunek wtedy wyniesie 1:3


Stęzenie całego roztworu to będzie 12 %, więc stosunek będzie rówwny 88: 12 czyli 22:3 czyli inaczej π ;D
2009-11-12T19:20:07+01:00
1. 600=12x
x = 5
3000=12x
x=250 stron

2.
masa rozpuszczalnika=2 kg
masa substancji=0,5 kg
Cp=0,5/2,5*100%=20%

+ 1 kg wody?
Cp=0,5/3,5*100%=14%

3,5-3
x -1
3x=3,5
x=ok 1,2
1,2-0,5=0,7
Należy dodać ok 0,7 kg soli aby stosunek był 1:3