W pewnej szkole liczącej 520 uczniów 30% uczniów nigdy nie otrzymała ocen niedostatecznych.Ilu uczniów tej szkole otrzymało co najmniej jedną ocenę niedostateczną?

Zależy mi na rozpisaniu tego zadania nie tylko wyniki i jeszcze jedno proszę mi to napisać na poziome 1 gim nie jakieś skomplikowane rozwiązanie!
Dziękuję z góry!!

3

Odpowiedzi

2009-11-12T19:06:33+01:00
30 setnych % razy 520= 156

Odp: W tej szkole 156 uczniów jeszcze nigdy nie dostało oceny niedostatecznej.
2009-11-12T19:06:15+01:00
520 uczniów -> 100%
x uczniów -> 70%
520*7=100x // układasz proporcje
36400=100x / ÷100 // obustronnie dzielisz przez sto aby otrzymać "x"

x=364 // otrzymujesz wynikUP@ MONIA500... Koledze nie chodziło o osoby, które nie dostały ocen niedostatecznych, tylko odwrotnie !!
Czytanie ze zrozumieniem !
2009-11-12T19:06:43+01:00
Jest 520 uczniów
30% uczniów nie otrzymało oceny 1
100%-30%=70% tyle osób dostało przynajmniej jedną ocenę 1

razem 520 - 100%
osoby z 1 x - 70%

na krzyż x=520*70/100=364 osoby dostała co najmniej 1
1 5 1