Zadanie 1
W koło o obwodzie 12π cm wpisano czworokąt foremny. Oblicz obwód tego czworokąta. (odpowiedź: 24√2 cm)

Zadanie 2
Obwód trójkąta foremnego wynosi 24 cm. Oblicz pole koła opisanego na tym trójkącie i wpisanego w ten trójkąt.
(odpowiedź: 64 trzecie π cm², 16 trzecich π cm²)


Pilnie potrzebne na jutro! Proszę dawać w miarę jasne obliczenia żeby dało się zrozumieć ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T14:11:12+01:00
ZAD.1] skoro obwód koła=12π to wyjdz od wzoru na obwód koła ,czyli 2πr=12π→r=6 ,a to jet połowa przekątnej [bo promien koła opisanego=½d→d=12cm ,ze wzoru na d=a√2,czyli 12=a√2,oblicz a czyli bok czworokata →a=12√2:2=6√2,więc obwód czworokata =4×6√2=24√2cm. zada.2]24:3=8= bok trójkata równobocznego ,oblicz h Δ ,h=a√3:2=8√3:2=4√3cm, promień koła opisanego = ²/₃h a wpisanego:⅓h ,więc ⅓h=⅓×4√3=⁴/³√3, wiec pole=πr²=×[⁴/₃√3]²=¹⁶/³πcm²,teraz pole koła opisanego=πr²=π×[⁸/₃√3]²=⁶⁴/³πcm²-pozdrawiam
4 5 4