Odpowiedzi

2009-11-12T19:11:04+01:00
Epos jest jednym z głównych gatunków epiki. Był to dominuący gatunek (tego rodzaju literackiego) przed powstaniem powieści.
Epos przedstawia dzieje legendarnych bądź historycznych bohaterów, dziejących się na tle wydarzeń przełomowych dla społeczności. Utwór zazwyczaj wierszowany, którego zalążkiem były mity, opowiadania i baśnie, opowiadające o ważnych postaciach i zdarzeniach, opisujące wartości i wierzenia.
Epos powstał już w trrzecim tysiącleciu p.n.e. w Babilonii ("Gilgamesz"). Epos starożytnej Grecji, ukształtowany został w IX-VIII w.p.n.e. w Azji mniejszej na gruncie kultury japońskiej. Najwybitniejsze dzieła epiki greckiej przypisywane są Homerowi ("Iliada" i "Odyseja").
Cechy eposu homeryckiego:
Występują dwie płaszczyzny fabularne, które mają wzajemny wpływ na siebie- świat bohaterów i świat bogów.
Wola bogów stanowi główną motywację działania postaci ziemskich. Żadne ważniejsze wydarzenie nie dzieje się bez ingerencji sił wyższych.
Bohaterowie są silnie związani nie tylko z bogami,ale także ze swoim "ziemskim" społeczeństwem, jego prawami i obyczajami.
Bogowie posiadają cechy ludzkie, częssto kierują się emocjami.
Występuje narrator wszechwiedzący i obiektywny . Występują stałe epitety i bardzo rozbudowane porównania (porównania homeryckie).
Fabuła składa się z szeregu epizodów.
3 3 3