Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:14:48+01:00
. w mitologii bogowie wyłonili się z chaosu, natomiast biblijny Bóg istniał zawsze3. w przeciwieństwie do Biblii, mitologiczni bogowie nie są wszechmogący4. pierwszy człowiek stworzony przez Prometeusza jest słaby, mniej doskonały od biblijnego Adama5. kosmogonia biblijna ukazuje kolejne czynności przy tworzeniu świata, natomiast mitologiczna jest jakby drzewem genealogicznym bogówPodobieństwa między powstawaniem świata mitologicznym i biblijnym:1. w obu kosmologiach świat stworzył bóg2. ziemia jest prezentowana w podobny sposób(ziemia płaska, a nad nią niebo)3. taki sam punkt wyjścia przy tworzeniu - w mitologii chaos, w Biblii pustka, próżnia4. człowiek został stworzony na końcuPrawdy wynikające z biblijnego opisu stworzenia świataStworzenia świata jest w Biblii opisane bardzo dokładnie i można z niego wywnioskować bardzo wiele prawd o naszym świecie:1. na początku była pustka i bezład2. wszechmogący Bóg istnieje od zawsze i to On stworzył świat w siedem dni3. człowiek został stworzony na końcu, ale jest najważniejszy - podporządkowana mu zostaje ziemia, rośliny i zwierzęta4. człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga