1 Kuchenka mikrofalowa kosztowała początkowo 1420 zł. Najpierw jej cenę podniesiono o 5%, a
następnie obniżono o 30%. Ile kosztuje ta kuchenka obecnie?
2 Oblicz 37% liczby, która jest sumą dnia, miesiąca i roku Twojego urodzenia.
3. Suma miesiąca i roku Twojego urodzenia to 37% pewnej liczby. Oblicz tę liczbę.

2

Odpowiedzi

2009-11-12T19:23:39+01:00
1)
1420*5%=71
1420+71=1491
1491*30%=447,3
1491-447,3=1043,7

2)
25+9+1996=2030
2030*37%=751,1

3)
100%-37%=63%
2021*63%=1273,23
2021+1273,23=3294,23
2009-11-12T19:31:41+01:00
1. 1420 zł. - cena kuchenki przed podwyżką
1420 zł - 100%
x - 5%
x = 5% × 1420 zł / 100% = 71 zł

cena po podwyżce - 1420 zł + 71 zł = 1491 zł

1491zł - 100%
x - 30%

x = 1491 zł × 30% / 100% = 447,3 zł

cena po obniżce - 1491 zł - 447,3 zł = 1043,7 zł
Kuchenka kosztuje 1043,7 zł.

2. 28 + 7 + 1994 = 2029
2029 - 100%
x - 30%

x = 30% × 2029 / 100% = 608,7

3. 2029 - 37%
x - 100%
x = 100% × 2029 / 37% ≈ 5483,7