Odpowiedzi

2009-11-12T19:20:02+01:00
5 listopada 1916 roku władze niemieckie i austriackie wydały tak zwany Akt 5 listopada gwarantujący Polakom powstanie samodzielnego Królestwa Polskiego. Akt zawierał sformułowanie dotyczące stworzenia armii polskiej. Wydanie aktu wiąże się z faktem, że przedłużająca się I wojna światowa zmusiła państwa centralne do poszukiwania rekruta w okupowanym Królestwie Polskim.
2009-11-12T19:24:39+01:00
Informował ludzi o fakcie powstania państwa polskiego o dokładnie nie określonych granicach i podporządkowanego sie politycznie do innych państw. Miał na zadanie zjednoczyć polaków do walki przeciwko Rosji.
2009-11-12T19:46:53+01:00
Jest to akt ustanowiony przez Austrię oraz Niemcy w którym jest zapisane, że Królestwo Polskie jest samodzielnym państwem.Królestwo Polskie mogło mieć w tedy własną armie i mogło decydować o swoim losie....(państwo)