Obok zdaƒ zawierajàcych prawdziwe informacje dotyczàce zielenic wpisz liter´ P,
a obok zawierajàcych faΠszywe informacje – liter´ F.
Zielenice sà organizmami zarówno jedno-, jak i wielokomórkowymi. . . . . . . . . . . . . .
Organami zielenic sà: korzeƒ, Πodyga i liÊcie. . . . . . . . . . . . . .
Zielony kolor nadaje zielenicom barwnik asymilacyjny zawarty w chloroplastach. . . . . . . . . . . . . .

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:16:07+01:00
Zielenice są na pewno organizmami zarówno jedno-, jak i wielokomórkowymi - prawda
Organami zielenic sà: korzeƒ, Πodyga i liÊcie - nie
Zielony kolor nadaje zielenicom barwnik asymilacyjny zawarty w chloroplastach - tak
1 5 1
2009-11-12T20:50:10+01:00