Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:23:25+01:00
Co to jest przedsiębiorczość?

Przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa oraz umożliwiającego osiąganie racjonalności gospodarowania oraz efektywności ekonomicznej, która wyraża stopień osiąganej racjonalności.
Motywem przedsiębiorczości jest dążenie do uzyskania efektywności pozwalającej na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa i stwarzającej podstawy jego rozwoju. Przedsiębiorcze działanie jest utożsamiane bezpośrednio z osobą przedsiębiorcy.
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T19:58:16+01:00
Przedsiębiorczość - cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.

W teorii ekonomii przedsiębiorczość definiowana jest jako swoista forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

O przedsiębiorczości można mówić w dwóch wymiarach:

1. proces: (akt tworzenia i budowanie czegoś nowego, nowego przedsiębiorstwa). Przedsiębiorczość to zorganizowany proces działań ukierunkowany w danych warunkach na wykorzystanie nowatorskiego pomysłu w celu generowania korzyści na rynku. W procesie budowania podkreśla się:
* kreatywność i innowacja
* umiejętność wykorzystania pomysłów, okazji
* ryzyko (niepewność)
2. zespół cech: opisujących szczególny sposób postępowania człowieka. Przedsiębiorczość wyróżnia się:
* dynamizmem, aktywnością
* skłonnością do podejmowania ryzyka
* umiejętnością przystosowywania się do zmieniających się warunków
* postrzeganiem szans i ich wykorzystywaniem
* innowacyjnością i motoryką

Cechy charakterystyczne przedsiębiorczości to przede wszystkim:

* ekspansywność - chęć dorównania najlepszym i najsilniejszym, stawianie sobie ambitnych celów by osiągnąć większe korzyści;
* innowacyjność - wprowadzanie i ciągłe poszukiwanie twórczych ulepszeń.
1 5 1
2009-11-12T20:10:24+01:00
Przedsiębiorczośćć- to cehca działania dąząca do osiągniecia sukcesu