1. Wymień wymagania jakie musi spełniać kandydat do wykonywania zawodu nauczyciela
2. Stan zdrowia fizyczny i psychiczny
Jakie kryteria musi spełniać kandydat na nauczyciela?
3. Moje zainteresowania z których wynika wybór zawodu nauczyciela
4. Przeciwwskazania do pracy w tym zawodzie

Proszę o notatkę do każdego z tych punktów. Całość powinno być przynajmniej na połowę kartki A4. Daje najlepsze odp ;] tylko proszę o odpowiedź na dzisiaj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:15:02+01:00
Nauczyciel organizuje proces dydaktyczno - wychowawczy i jest odpowiedzialny za przebieg tego procesu, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo uczniów.
Ad 1. Wymagania stawiane przyszłym nauczycielom:
- wykształcenie, znajomości całokształtu problematyki edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej,
- wymagane jest również umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów, Stanowisko nauczyciela, z zastrzeżeniem może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
Wybrałam zawód nauczyciela ponieważ bardzo lubię pracę z dziećmi, chcę przekazywać im moją zdobytą wiedze i bardzo cieszę się gdy widze efekty mojej pracy. Uwielbiam rozmawiać z uczniami i doradzac w trudnych sytuacjach.
Nauczycielami nie powinni być ludzie z brakiem cierpliwości, nerwowi i nie wyrozumiali. Te cechy z duza pewnością wpłyną na wyniki jego pracy. Nauczyciel wrzeszczacy na ucznia nie budzi sympatii a przekazywana wiedza płynie obok uczniów.
Nauczyciel wyzwalający - w atmosferze pogody, ładu i życzliwości stopniowo zdobywa sobie autorytet o wielkiej sile wewnętrznej. Nie ulega wątpliwości, że taki nauczyciel jest niekwestionowanym autorytetem dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Autorytet ten wynika z następujących cech osobowych:

* kontaktowości, serdecznego i życzliwego stosunku do otoczenia, optymizmu pedagogicznego, zainteresowania problemami dziecka, umiejętności zastosowania posiadanej wiedzy pedagogiczno - psychologicznej w oddziaływaniach na dzieci;
* zrównoważenia, cierpliwości, taktu pedagogicznego;
* rzetelności wiedzy, umiejętności metodycznych i instrumentalnych, umożliwiających wszechstronne wychowanie uczniów;
* właściwej postawy społeczno - moralnej, zaangażowania w pracy;
* zainteresowań ogólnokulturowych i artystycznych
1 3 1