Odpowiedzi

2009-11-12T19:30:38+01:00
Żeby wiedziec jaką precę wykonac trzeba wiedziec jakiej siły użyc. Tutaj będzie trzeba tylko pokonać siłę wyporu.
Z prawa Archimedesa wiemy, że siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy.

WYpartej cieczy będzie tyle co objętość piłki, bo piłka "zastąpi" tą ciecz więc:

cięzar tej wody to bedzie mg = (1kg/dm³ * 6dm³) *g = 6kg * 10 m/s² = 60 N

Będzie trezba wykonać siłe 60 N

Praca jakiej bedzie trzeba użyc to F * r = 60 N * 0,5m = 30 J

Będzie trzeba wykonac prace 30 J
1 5 1