Odpowiedzi

2009-05-05T19:21:05+02:00
1.Niemcy,Włochy,Japonia,Rumunia,Węgry,Austria,Bułgaria,Słowacja, Finlandia
2.Ponieważ Polska nie była przygotowana na ich atak (Polacy mnieli mniejszą siłę zbrojną)
3.
-nie zrealizowano planu "burza"
-do lini wisły zbliżył się front Białoruski i Ukraiński
-została wyzwolona połowa ziem polskich, powstaje PKWN który głosi że jest jedynym rządem