1.Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku potasu (KCl) w temp. 70stopni C
70 stopni C= 50g -rozpuszczalność substancji na 100 g
2.Oblicz rozpuszczalność i stężenie procentowe roztworu nasyconego, zawierającego 7g soli rozpuszczonej w 20g wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:40:54+01:00
1. Cp=ms/mr*100%
ms= 50g
mr= 50g+100g
Cp=50g/150g * 100% = 33,(3)%


2. Cp= ms/ mr*100%
ms= 7g
mr=7g+20g=27g
Cp=7g/27g*100%= 25,93%

7g - 20g
x - 100g

x=(7g*100g)/20g
x= 35g

rozpuszczalność tej soli to 35g/100g H2O