Trzeba mi przełożyć (przetłumaczyć) tekst listu z polskiego na język angielski.
Zadanie na jutro.

Daję 60pkt, zależy mi na tym żeby zadanie zostało wykonane jeszcze dziś. Mnie samej wydaje się że tekst nie należy do najłatwiejszych do przetłumaczenia, ale niestety na chwilę obecną więcej pkt nie mogę zaoferować, bo nie mam. (pkt dla pierwszej osoby, która solidnie to wykona).
Bardzo mi zależy na jak najmniejszej liczbie błędów ort/styl itp.

Z góry dzięki.

To treść do przetłumaczenia:

Hej Sylwia

Dziękuję za Twój ostatni list, był bardzo interesujący. Przepraszam, że nie odzywałam się tak długo, ale wiesz jak jest. Mam nadzieję że się nie gniewasz. Obiecuję na przyszłość odzywać się częściej, a teraz mam okazję w końcu to nadrobić.
Co tam u Ciebie? Wszystko w porządku? Mam nadzieję że tak. U mnie w sumie żadnych zmian.
Pomyślałam, że skoro mam czas, to napiszę Ci moje wymarzone wakacje. Wiesz, jeśli mam być szczera to dużych wymagań nie mam. Planowałam przyjechać do Ciebie, albo żebyś Ty odwiedziła mnie. Wtedy na pewno były by one jednymi z najlepszych. Nareszcie mogłybyśmy się zobaczyć!
Hm... O! A jeszcze lepiej, jakbyśmy obie mogły w końcu wyjechać do Japonii, tak jak planowałyśmy - chociaż właściwie, to te plany mniej realne na razie na bok. Skupię się na razie na samym spotkaniu. Postaram się żeby jakoś to wyszło, a tymczasem musimy czekać.
A może w swoim następnym liście Ty napisałabyś mi jak Ty chciałabyś spędzić wakacje? Chętnie przeczytam.
Będę czekać. Odpisz szybko.
Kocham.
Aga.

2

Odpowiedzi

2009-11-12T21:16:07+01:00
Hey Sylwia

I thank for Your ostatni letter, he was very interesting. I apologize, that I did not speak so long, but you know how it is. I have hope that oneself you do not anger. I promise on future to speak more often, and I have in end opportunity this to to make up for now.
What there at You? All in order? I have hope that so. At me in total no changes.
I thought, that since I have time, then I will write You my long dreamt of holidays. You know, if I have to be sincere I have not this large requirements. I planned to arrive to You, or in order to You would visit me. They were then surely to they one from the best. It was can see at last!
Humph... About! And yet better, as both would can in end to leave to Japan, so as planned - though practically, then these less real plans as yet on side. I will concentrate as yet on only meeting. I will try in order to this went out somehow, and meanwhile we have to wait.
And it can in one's next letter You you would write me as You would like to spend holidays? I will read willingly.
I will wait. Copy quickly.
I love.
Aga.
1 1 1
2009-11-12T21:22:57+01:00
Hey Sylwia

I thank for Your letter, he was very interesting. I apologize, that I did not speak so long, but you know how it is. I have hope that oneself you do not anger. I promise on future to speak more often, and I have in end opportunity this to to make up for now.
What there at You? All in order? I have hope that so. At me in total no changes.
I thought, that since I have time, then I will write You my long dreamt of holidays. You know, if I have to be sincere I have not this large requirements. I planned to arrive to You, or in order to You would visit me. They were then surely to they one from the best. It was can see at last!
Humph... About! And yet better, as both would can in end to leave to Japan, so as planned - though practically, then these less real plans as yet on side. I will concentrate as yet on only meeting. I will try in order to this went out somehow, and meanwhile we have to wait.
And it can in one's next letter You you would write me as You would like to spend holidays? I will read willingly.
I will wait. Copy quickly.
I love.
Aga.
1 1 1