1. Utwórz od bezokoliczników formy czasowników, zgodnie z informacjami podanymi w nawiasach:
zmienić się (2.os. l.poj. tr. rozkazujący) .................
stać się ( 3 os. l. poj. r. ż.czas.przeszły. czasownik
niedokonany) ............
przestać (1.os. l.mn r.nm-os, tr. przypuszczający) .............

2. Odmień przez przypadki i liczby czasownik LAS.
Wymień tematy oboczne i oboczności.

l.poj l.mn
M.
D.
C.
B.
N.
MS.
W.
..............................................................

3. Utwórz od podanych przymiotników stopień wyższy i
najwyższy. Tam, gdzie nie jest to możliwe wstaw kreske.

STOPIEŃ
równy wyższy najwyższy
mały ......... ............
duży .......... ............
flanelowy ......... ............
słomkowy ......... ............


Dzięki z góry! ;* Bardzo proszę szybko!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:38:30+01:00
ZAD.1
zmień się
stała się
przestaniemy


ZAD.2
l.poj., l.mn.
M.:las, las|y
D.:las|u, las|ów,
C.:las|u, las|om,
B.:las, las|y
N.:z las|em, z las|ami
Msc.:o les|ie, o las|ach
W.:las!, las|y!

oboczności:
a:e


ZAD.3
mały, wyższy, najwyższy
duży, większy, największy
flanelowy, bardziej flanelowy, najbardziej flanelowy
słomkowy, bardziej słomkowy, najbardziej słomkowy
8 3 8