Odpowiedzi

2009-11-12T19:39:48+01:00
Czasowniki:

a)przechodnie ( strona czynna )

b)nieprzechodnie ( strona bierna i zwrotna )

na przykład :
Ola pisała list. - strona czynna

List był pisany przez Olę. - strona bierna
11 2 11
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:40:23+01:00
Czasownik przechodni - to te, które mają formę bierną np. szukał - był szukany, znalazł - był znaleziony, rysował - był narysowany, malował - był namalowany
Czasownik nieprzechodni - to taki, który nie posiada formy biernej np. żyć, leżeć, czuć, marzyć.
21 4 21