Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-12T19:44:05+01:00
Twórca Legionów, architekt niepodległości czy zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej.Piłsudski został socjalistą i niepodległościowcem , w tekście "Wygrał Polskę, przegrał wizję." Wiersze o Marszałku Piłsudskim. 1912-1935.Niewczesnych wynurzeń (1958). Ścieżka obok drogi (1939). Słowik litewski. Poezja (1936) i Wiersze o Marszałku Piłsudskim. 1912-1935 .Marszałek Piłsudski w Obronie Polski i Europy.Józef Piłsudski a Parlamentaryzm Polski.Victoria polska Marszałek Piłsudski w obronie Europy