Odpowiedzi

2009-11-12T19:40:07+01:00
Przyrost energi = WYkonanej nad ciałem pracy + przyrostowi temperatury

m = 0,5kg
T pocz = 25°

ΔQ = W + ΔT

W = 0

ΔQ = ΔT

Q = m c ΔT
Q = 0,5kg * c * ΔT
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:44:02+01:00
M=500g=0,5kg
t₁=25°C
c=390J÷(kg×°C) - ciepło właściwe mosiądzu (podaje się różne ciepła właściwe mosiądzu od 380 do 400 J÷(kg×°C))
Q=155kJ=155000J

Q=m×c×Δt - przekształcamy wzór, aby wyliczyć zmianę temperatury
Δt=Q÷(m×c)
Δt=155000J÷[0,5kg×390J÷(kg×°C)]≈794,87°C

t₂=t₁+Δt - temperatura końcowa

t₂=794,87°C+25°C=819,87°C
1 5 1