Odpowiedzi

2009-11-12T19:38:20+01:00
Biologia jest to nauka ozywych organizmach
2009-11-12T19:39:49+01:00
Nazwa biologii pochodzi od greckiego słowa bios , co oznacza życie , i logos - nauka. Termin ten , niezależnie i prawie równocześnie , wprowadzili do nauki na początku XIX w. G. Treviranus i J.B. Lamarck . Biologia jest nauką o życiu , o jego przejawach i właściwościach , o jego początku i rozwoju , o jego istnieniu w czasie i przestrzeni a także o rządzących nimi prawach .Przedmiotem badań biologicznych są organizmy.

Biologia jest dziś dziedziną bardzo obszerną, w której można wyróżnić wiele działów bądź dyscyplin . Badania i obserwacje biologów doprowadziły do nagromadzenia ogromnej liczby szczegółowych danych i informacji o otaczającym nas świecie organizmów , ukazujących jego złożoną strukturę oraz wiele skomplikowanych zależności między jego składnikami. Badania w dziedzinie biologii doprowadziły do odkrycia wielu mechanizmów tłumaczących jak organizmy powstały , funkcjonują i jak ewoluowały.
2009-11-12T19:40:07+01:00
Biologia jest nauka zajmująca się badaniem budowy i czynności życiowych organizmóworaz zależności, jakie między nimi występują. nazwa pochodzi od słów greckich:bios-życie i logos-słowo. W obrębie tej nauki wyróżniono szereg dzidzin między innymi botanikę i zoologię.