Przeczytaj wiersze Jana Kochanowskiego i Czesława Miłosza. Czy znajdujesz w nich nawiązania do księgi Koheleta? Wskaż odpowiednie fragmenty tekstów i scharakteryzuj zawartą w nich filozofię życia

O ŻYWOCIE LUDZKIM Jan Kochanowski

Fraszki to wszytko, cokolwiek myślemy,
Fraszki to wszytko, cokolwiek czyniemy;
Nie masz na świecie żadnej pewnej rzeczy,
Próżno tu człowiek ma co mieć na pieczy.
Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława,
Wszystko to minie jako polna trawa;
Naśmiawszy się nam i naszym porządkom,
Wemkną nas w mieszek, jako czynią łątkom.


Annie Micńskiej "Piosenka" Czesław Miłosz


Jakakolwiek jest boleść, będzie więcej boleści
Noc jest czarna ale będzie czarniejsza .
Dobrze takim co żyli ale w pore odeszli.
Ty więc nie bierz spraw ludzkich do serca.

Los był prosty ale będzie krzywy
Czysta woda zostanie zatruta
Kto jest mądry bedzie nieszcześliwy
A głupiemu szczęście jak pokuta.

Gwiazda wzejdzie i zaraz przeminie.
Na czekaniu puste lata zbiegną.
Co upadło, zetleje w ruinie
I goryczą będzie ziemskie piękno.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:49:53+01:00
Moim zdaniem nie ma tu nawiżania do tej księgi dlatego że autorzy mówią w swych 'wierszach' lub by to ładniej brzmiało napisanych tekstach piszą o czym innym. my też to przerabialiśmy w szkole ;) jak bym na Twoim miejscu tak napisała :) pozdr. ;)