Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:59:23+01:00
Propan C₃H₈
całkowite: C₃H₈ + 5O₂ = 3CO₂ + 4H₂O
półspalanie: 2C₃H₈ + 7O₂ = 6CO + 8H₂O
niecałkowite:C₃H₈ + 2O₂ = 3C + 4H₂O

Oktan C₈H₁₈
całkowite: 2C₈H₁₈ + 25O₂ = 16CO₂ + 18H₂O
półspalanie: 2C₈H₁₈ + 17O₂ = 16CO + 18H₂O
niecałkowite: 2C₈H₁₈ + 9O₂ = 16C + 18H₂O
1 5 1
2009-11-12T20:34:27+01:00
PROPAN:
-CALKOWITE:
C3H8+5O2--->3CO2+4H2O
-POLSPALANIE:
C3H8+ 7O2---->6CO+8H2O
-NIECALKOWITE:
C3H8+2O2---->3C+4H2O

oktan:
-calkowite
C8H18+25/2 O2--->8CO2+9H2O /*2
2C8H18+25O2--->16CO2+18H2O
-polspalanie
C8H18+17/2 O2--->8CO+9H2O /*2
2C8H18+17O2--->16CO+18H2O
-niecalkowite
C8H18+ 9/2 O2--->8C+9H2O /*2
2C8H18+9O2-->16C+18H2O