Odpowiedzi

2009-11-12T19:55:13+01:00
1. nie słyszałem o czymś takim
2.Kolejność plag według Biblii:

(Wj 7:14-25) przemiana Nilu i całej wody w Egipcie w krew ('dam')
(Wj 7:26-8:11) żaby (w innych wersjach przypuszcza się iż to były gady) ('cfardea')
(Wj 8:12-15) komary ('kinim')
(Wj 8:16-28) muchy ('arow')
(Wj 9:1-7) pomór bydła ('dewer')
(Wj 9:8-12) wrzody ('szchin')
(Wj 9:13-35) grad ('barad')
(Wj 10:1-20) szarańcza ('arbe')
(Wj 10:21-29) ciemność ('choszech')
(Wj 11:1-12:36) śmierć pierworodnych ('makat bechorot')
3.-Wesele w Kanie Galilejskiej
-Brak Wina
-Jezus nakazuje przyniesienie wody
-Zamiana wody w wino.