Odpowiedzi

2009-11-12T19:53:11+01:00
Poglądy Marcina Lutra to np.
-odrzucanie władzy Papieża
-wyrażał kontorwersyjne poglądy nie tylko na człowieka ale też na inne poglądy.Nie wiem więcej :) Pozdr,:)
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:59:36+01:00
Luter opierał swoje pogłady na temat władzy świeckiej i stasunków wewnątrzpaństwowych na początkowym fragmencie 13 rozdziału Listu do Rzymian. Mówi on, że wszelka władza pochodzi od Boga (Rzym. 13,1), ten, kto się jej przeciwstawia, przeciwstawia się porządkowi Bożemu i ściąga na siebie potępienie (13,2), a kto czyni źle (a złem jest wystąpienie przeciwko władzy) ma lękać się władzy świeckiem, "bo nie na próżno nosi miecz" (13,4). Luter więc domagał się od władzy świeckiej wykonania swoich powinności dla utrzymania porządku w państwie.
Pamiętajmy, że Luter początkowo dążył do ugody obu stron i popierał niektóre żądania chłopów. Zmienił zdanie, gdy doszło do aktów przemocy ze strony powstańców.
1 5 1
2009-11-12T22:43:52+01:00
Poglądy lutra
-odrzucanie władzy Papieża Mówi , że wszelka władza -pochodzi od Boga
-domagał się od władzy świeckiej
-dążył do ugody obu stron
-popierał niektóre żądania chłopów

myślę że o to ci chodziło pozdrawiam