Odpowiedzi

2009-11-12T19:55:47+01:00
Jest:
zakwaszona, zanieczyszczona różnymi hemikaliami, oraz jest zachwaszczona.
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T19:56:28+01:00
Degadakcja gleby to ogol procesow i zjawisk ktore poprzez pogorszenie wlasciwosci fizycznych biologicznych lub chemicznych gleby dla istotnych dla nich roslin. wplywaja ujemnie na ich zasobnosc.
8 4 8
2009-11-12T22:01:51+01:00
Degradakcja gleby to proces prowadzący do spadku żyzności gleby wskutek zniszczenia wierzchniej warstwy próchniczej
(np. wskutek erozji gleby, niewłaściwej uprawy, pożarów, zbytniego odwodnienia), zanieczyszczenia substancjami szkodliwymi (np. metalami ciężkimi) lub zamiany drzewostanów liściastych na iglaste, które powodują jej zakwaszenie. Degradację gleb możemy podzielić na chemiczną i naturalną. Na naturalną degradację gleb składają się czynniki środowiskowe takie jak klimat czy ukształtowanie terenu oraz dobór roślin uprawnych i ich usytuowanie do spadku terenu. Na terenie gminy gleby są narażone na degradację naturalną związaną przede wszystkim z intensywnym użytkowaniem rolniczym. Degradacja chemiczna gleb objawia się w postaci podwyższonej kwasowości. Jest ona ważnym wskaźnikiem degradacji gleb uprawnych. Nadmierna kwasowość najczęściej jest powodowana przez naturalne czynniki klimatyczno – glebowe, w mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez zanieczyszczenia przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Jednym z kierunków działań mogących przyczynić się do poprawy wydajności i jakości produkcji rolnej jest wapnowanie gleb.
7 4 7