Rysunek przedstawia wykres funkcji y=-⅔x-2. Odczytaj z wykresu i sprawdź za pomocą wzoru:
a)Jakie jest miejsce zerowe tej funkcji?
b)W jakich punktach wykres przecina osie układu współrzędnych?
c) Czy punkt ( 2, -3½ ) należy do wykresu funkcji?
d) Do jakiego argumentu funkcja przyjmuję wartość -4?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:02:04+01:00
Rysunek przedstawia wykres funkcji y=-⅔x-2. Odczytaj z wykresu i sprawdź za pomocą wzoru:
a)Jakie jest miejsce zerowe tej funkcji?
-⅔x-2=0
-⅔x=2
x=-3
b)W jakich punktach wykres przecina osie układu współrzędnych?
(-3,0) oś OX
(0,-2) oś OY
c) Czy punkt ( 2, -3½ ) należy do wykresu funkcji?
-3½=-⅔(2)-2
-3½=-4/3-2
-3½=-3⅓
zatem nie nalezy
d) Do jakiego argumentu funkcja przyjmuję wartość -4?
-4=-⅔x-2
-2=-⅔x
x=3
41 4 41