Odpowiedzi

2009-11-12T20:06:57+01:00
Olimpiada – okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie igrzyskami. Zazwyczaj trwał około 4 lat. Co tyle lat odbywały się starożytne igrzyska w Olimpii i właśnie stąd wywodzi się nazwa tego okresu.
Gimnazjom – w starożytnej Grecji był to zespół tylko częściowo krytych budowli, które były przeznaczone do ćwiczeń fizycznych. Jego centralną część stanowił kompleks bieżni, boisk i portyków.
Znajdowały się tam:
* szatnia (apodyteron)
* sale do nacierania ciał oliwą (elaiothesion)
* sale do nacierania ciał piaskiem - do masażu (konisterion)
* salki z workami piasku do ćwiczeń w zadawaniu ciosów
* eksedry, nisze z ławkami - sale wykładowe, rekreacyjne, do rozmów i dyskusji
* sala ćwiczeń dla młodzieży (ephebeidon)
* boiska do gry w piłkę (sphairisterion)
* bieżnie (dromos)
* miejsce do ćwiczeń w zapasach (palestra)
* łazienki (balaneion) i łaźnie (pyriaterion)
Przygotowania do igrzysk:
Odbywały się co 4 lata od 776r. p.n.e w Olimpii (ku czci Zeusa) na Peloponezie. Ogłaszano "pokój boży"

Przebieg olimpiady:

I dzień:
Rozpoczynał się uroczystą procesją ku czci Zeusa. Była ona połączona ze złożeniem przez zawodników uroczystej przysięgi. Odbywało się kwalifikowanie zawodników.

II dzień:
zawody chłopców (17-20 lat). Startowali oni w trzech dyscyplinach: *biegi, zawodnicy biegali nago i boso. Startowali z postawy stojącej, po usłyszeniu komendy lub sygnał trąbki. *zapasy - było dozwolone podcinanie nóg rywalowi i chwytanie poniżej pasa, zawodnik trzykrotnie powalony przegrywał. *boks-ciosy można było zadawać tylko w ramiona i głowę.

III dzień:
zawody mężczyzn: biegi, zapasy, walka na pięści, pankration (połączenie zapasów z walką na pięści)

IV dzień:
*wyścigi konne w hippodromie.
*pięciobój :
1) biegi
2)skok w dal
3)rzut dyskiem
4)rzut oszczepem
5)zapasy
*biegi hipolitów (ciężkozbrojnych piechurów)

V dzień:
Przypadał na pełnie księżyca i był dniem zwycięzców. Byli oni obdarowywani wieńcami oraz składali ofiary dziękczynne.

Znaczenie igrzysk:
Przyczyniły się, do rozwoju greckiej kultury ku czci zwycięzców komponowano pieśni,pisano wiersze.
co 4 lata, niektóre dyscypliny, składanie przysięgi, znicz olimpijski – teraz, święty ogień – kiedyś

Filozofia informuje o wybranych wydarzeniach, nowościach książkowych i stronach internetowych
Etyka – dział filozofii zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Proszę bardzo ;))
1 4 1