1.Zastosowanie i właściwości wodorotlenku wapnia.
2.Co to jest wapno palone,wapno gaszone i gaszenie wapna
3.Przykłady innych wodorotlenków. (podac wzory)
-wodorotlenek magniezu
-wodorotlenek żelaza (III)
- wodorotlenek żelaza (II)
-wodorotlenek baru
-wodorotlenek ołowiu (II)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:08:47+01:00
1. Właściwości:
-słabo rozpuszcza się w wodzie
-w nasyconym roztworze wodnym jest klaowną cieczą
Zastosowanie:
-bielenie drzew
-garbarstwo
-cukrownictwo
-nawozy sztucze
-zmiękczanie wody
-budownictwo
-bielenie drzew

2.Wapno palone- inaczej tlanek wapnia (CaO). Otrzymuje sięgo przez prażenie węglanu wapnia.

Wapno gaszone- inaczej wodorotlenek wapnia-Ca(OH)₂.Jest to gęsta substancja, która po zmieszaniu z piaskiem i wodątworzy zaprawę murarską.

Gaszenie wapna- reakcja tlenku wapnia z wodą:
CaO+H₂O→Ca(OH)₂

3.wodorotlenki:
-magnezu Mg(OH)₂
-żelaza(III) Fe(OH)₃
-żelaza(II) Fe(OH)₂
-baru Ba(OH)₂
-ołowiu Pb(OH)₂