Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-12T20:11:47+01:00
Klimatografia «dział klimatologii zajmujący się opisem klimatów określonych obszarów kuli ziemskiej i wykonywaniem map na podstawie tego opisu»

Hmm...długości i szerokości geograficznej nie da się obliczyć. Trzeba mieć siatkę geograficzną i współrzędne południków i równoleżników, wtedy dopiero można Odczytać długość i szerokość geograficzną;)
2009-11-12T20:17:16+01:00
Klimatografia (klimat – gr. klíma, klímatos ‘strefa’ + gr. gráphein ‘pisać’) geogr. dziedzina zajmująca się opisem i kartograficznym zapisem zjawisk klimatycznych.
2009-11-12T20:22:12+01:00
Klimatografia «dział klimatologii zajmujący się opisem klimatów określonych obszarów kuli ziemskiej i wykonywaniem map na podstawie tego opisu»

Ciężko mi powiedzieć...długości i szerokości geograficznej nie da się obliczyć. Trzeba mieć siatkę geograficzną i współrzędne południków i równoleżników, wtedy dopiero można Odczytać długość i szerokość geograficzną;]