1.Porówna opory drutów aluminiowych.Pierwszy z nich o długosci
10m i przekroju 70mm(kwadratowych ),drugi o długosci 20m i przekroju 170mm(kwadratowych)
2.Oblicz moc błyskawicy,jesli napiecie pomiedzy ziemią a chmurą wyniosi 100MV
netezenie pradu 5kA, a wyładowanie trwa 0,01s

2

Odpowiedzi

2009-11-13T12:36:42+01:00
Zadanie 1
R= ro * l/s
ro- opor wlasciwy alminium =2.828 x 10^-8
l=10m
s=70mm2
Po podstawieniu mamy
R= 2,828*10^-8*10/70
R w pierszym przypadku = 4,04*10^-9
w Drugim przypadku
R=2,828*10^-8*20/170
R=3,327*10^-9

Zadanie 2
Dane
U=100MW=100 000 000W
I=5kA=5000A
t=0,01s
Wykorzystac wzor
na moc
P=U*I
P=5*10^11W
a ten czas to chyba do obliczenia energii

2009-11-13T17:01:03+01:00
R=ς*l/s
gdzie ς -rezystancja właściwa Ωmm²/m
R1=ς*10/70=ς/7
R2=ς*20/170=2ς/17
R1/R2=17/14
Moc=P*t=100MV*5kA=100*10 do potęgi 6 *5*10³=500*10 do potęgi 9=
=500GW
Praca
W=P*t=500*10 do potęgi 9 *0,01=5*10 do potęgi 9 =5GJ