1/ Wymień główne nurty reformacji w Polsce i omów ich programy
2/Porównaj rozwój reformacji w Polsce z rozwojem w Europie
3/ Wymień decyzje soboru trydenckiego skierowane przeciw ruchowi reformacyjnemu oraz postanowienia dotyczące naprawy sytuacji w kościele.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-13T08:33:31+01:00
1/ Wymień główne nurty reformacji w Polsce i omów ich programy:
*Luteranizm główne postulaty:
-Pismo święte, jako jedyne źródło wiary,
-Nie uznawali papieża, jako głowy Kościoła katolickiego,
-Ksiądz nie jest kapłanem lecz pastorem (nie obowiązuje ich celibat, może nim zostać każdy ochrzczony),
-Odrzucają kult świętych i kult Matki Bożej, według nich modlić wolno się tylko do Trój jedynego Boga,
-Uznają jedynie dwa sakramenty: chrzest i Komunia święta.
*Kalwinizm, główne postulaty:
-Zasada predestynacji, czyli wiara w to, że człowiek z góry jest albo zbawiona albo potępiona i nic co zrobi na ziemi nie zmieni tego.
-Uznają dwa sakramenty: chrzest i eucharystia,
-kult Biblii, zwłaszcza Ewangelii,
-Praktycznie każda osoba świecka może zostać kapłanem,
*Arianizm - bracia Polscy, główne postulaty:
-Uważali, że Jezus Chrystus nie jest takim samym Bogiem jak jego Ojciec,
-Dogmatu Świętej Trójcy,
-Głosili tolerancje,

2/Porównaj rozwój reformacji w Polsce z rozwojem w Europie:
*W Polsce rozwój reformacji, nie miał aż tak daleko idących konsekwencji jak w reszcie Europy. Po pierwsze do rozwoju
nowych odłamów religii, potrzebne były pieniądze, a Polska reformacja nie miała bogatych protektorów. Po drugie sytuacja
Kościoła Katolickiego w Polsce nigdy nie była poważnie zagrożona, więc kontrreformacja u nas przyniosła oczekiwane rezultaty.
Ponadto Polska w okresie reformacji, była uznawana za jeden z bardziej tolerancyjnych krajów, nie było u nas dużo konfliktów
na tle wyznaniowym, więc Polska stała się pewnego rodzaju azylem dla innych religii. Europa natomiast była nękana różnego
rodzaju konfliktami, wojnami czy prześladowaniami religijnymi. Kościół w Europie był zdemoralizowany, kler niedouczony,
a ludzie zawiedzeni taką sytuacją.

3/ Wymień decyzje soboru trydenckiego skierowane przeciw ruchowi reformacyjnemu oraz postanowienia dotyczące naprawy sytuacji
w kościele:
-Wprowadzenie indeksu ksiąg zakazanych,
-Utworzenie Bractwa Jezusowego, jezuitów, powołanych do naprawy kościoła,
-Potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów,
12 4 12
2009-11-13T09:15:01+01:00
1/ Wymień główne nurty reformacji w Polsce i omów ich programy:
*Luteranizm główne postulaty:
-Pismo święte, jako jedyne źródło wiary,
-Nie uznawali papieża, jako głowy Kościoła katolickiego,
-Ksiądz nie jest kapłanem lecz pastorem (nie obowiązuje ich celibat, może nim zostać każdy ochrzczony),
-Odrzucają kult świętych i kult Matki Bożej, według nich modlić wolno się tylko do Trój jedynego Boga,
-Uznają jedynie dwa sakramenty: chrzest i Komunia święta.
*Kalwinizm, główne postulaty:
-Zasada predestynacji, czyli wiara w to, że człowiek z góry jest albo zbawiona albo potępiona i nic co zrobi na ziemi nie zmieni tego.
-Uznają dwa sakramenty: chrzest i eucharystia,
-kult Biblii, zwłaszcza Ewangelii,
-Praktycznie każda osoba świecka może zostać kapłanem,
*Arianizm - bracia Polscy, główne postulaty:
-Uważali, że Jezus Chrystus nie jest takim samym Bogiem jak jego Ojciec,
-Dogmatu Świętej Trójcy,
-Głosili tolerancje,

2/Porównaj rozwój reformacji w Polsce z rozwojem w Europie:
*W Polsce rozwój reformacji, nie miał aż tak daleko idących konsekwencji jak w reszcie Europy. Po pierwsze do rozwoju
nowych odłamów religii, potrzebne były pieniądze, a Polska reformacja nie miała bogatych protektorów. Po drugie sytuacja
Kościoła Katolickiego w Polsce nigdy nie była poważnie zagrożona, więc kontrreformacja u nas przyniosła oczekiwane rezultaty.
Ponadto Polska w okresie reformacji, była uznawana za jeden z bardziej tolerancyjnych krajów, nie było u nas dużo konfliktów
na tle wyznaniowym, więc Polska stała się pewnego rodzaju azylem dla innych religii. Europa natomiast była nękana różnego
rodzaju konfliktami, wojnami czy prześladowaniami religijnymi. Kościół w Europie był zdemoralizowany, kler niedouczony,
a ludzie zawiedzeni taką sytuacją.

3/ Wymień decyzje soboru trydenckiego skierowane przeciw ruchowi reformacyjnemu oraz postanowienia dotyczące naprawy sytuacji
w kościele:
-Wprowadzenie indeksu ksiąg zakazanych,
-Utworzenie Bractwa Jezusowego, jezuitów, powołanych do naprawy kościoła,
-Potwierdzono znaczenie wszystkich siedmiu sakramentów,
9 2 9