Odpowiedzi

2009-11-12T20:30:52+01:00
Nie zadania, ale zdania.
[p^(q v r)] <=> [(p ^q) v ( p ^r)]
To zdanie jest prawdziwe dla dowolnych zdań p,q,r.
Jest to rozdzielność koniunkcji względem alternatywy.
Można to łatwo udowodnić metoda zerojedynkową.